Monnaies:

Dortmund BVB

Polo Foot Dortmund BVB Jaune 2022/2023
Polo Foot Dortmund BVB Noir 2022/2023
Polo Foot Dortmund BVB Noir 2022/2023
Polo Foot Dortmund BVB Blanc/Gris 2021/2022