Monnaies:

Dortmund BVB

Polo Foot Dortmund BVB Jaune 2021/2022
Polo Foot Dortmund BVB Jaune 2021/2022
Polo Foot Dortmund BVB Jaune/Noir 2021/2022
Polo Foot Dortmund BVB Noir/Jaune 2021/2022
Polo Foot Dortmund BVB Jaune 2019/2020
Polo Foot Dortmund BVB Jaune 2020/2021
Polo Foot Dortmund BVB Noir 2020/2021
Polo Foot Dortmund BVB Noir 2021/2022