Monnaies:

Dortmund BVB

Polo Foot Dortmund BVB Jaune 2020/2021
Polo Foot Dortmund BVB Noir 2020/2021
Polo Foot Dortmund BVB Jaune Noir 2020/2021
Polo Foot Dortmund BVB Noir Gris 2020/2021
Polo Foot Dortmund BVB Jaune 2019/2020